مشاوره بازرگانی

ارائه تخصصی مشاوره بازرگانی

ارائه مشاوره تخصصی بازرگانی توسط تیم الثمره


- بررسی بازار هدف با توجه به درخواست مشتری
- بازاریابی
- تهیه بیزینس پلن
- ارائه کلیه خدمات مربوط به صادرات