ارتباط با ما

جهت ارتباط با شرکت الثمره میتوانید با شماره زیر ارتباط برقرار کنید:

شماره تماس:
         مدیر عامل: 9128112574(98+)
         مدیر عامل: 7740002882(964+)

آدرس: عراق، بغداد، کراده، محله 902، کوچه 5، پلاک 9
info@althamarah.com    
   Al-Thamarah Instagram
   Al-Thamarah Telegram
   Al-Thamarah Whatsapp