مشاوره فنی و مهندسی

ارائه خدمات فنی و مهندسی

ارائه مشاوره فنی و مهندسی توسط تیم الثمره


تهیه ی طرحهای اقتصادی و توجیهی، تهیه ی نقشه ساختمان و خط تولید، نصب و راه اندازی خطوط تولید، نظارت در احداث کشتارگاهای صنعتی دام و طیور، و کارخانه های دان، مرغداریهای صنعتی و مدرن گوشتی و تخم گذار ، مشاوره در بهینه کردن محصولات و گرفتن انواع مجوزهای قانونی سرمایه گذاری در کشور عراق .