خدمات تجاری

خدمات تجاری و تورهای تشریفاتی

ارائه خدمات تجاری


- برگزاری و مدیریت تورهای تشریفاتی ، هیئت های رسمی دولتی و بازرگانان بخش خصوصی
- برنامه ریزی ،برگزاری سیمنار و میزگردهای تجاری
- خدمات تهیه بلیط هواپیما، هتل، اقامتگاه، اتاق کنفرانس، سالنهای سیمنار، CIP فروگاهی، ترنسفر فرودگاهی، تهیه گوشی موبایل، سیم کارت، تهیه ی کارت بانکی، مترجم، خدمات درمانی ویژه VIP