بازرگانی و صادراتی

بازرگانی و صادراتی


- تولید، بسته بندی و ارسال کالاهایی نظیرگوشت قرمز (گوساله و گوسفند) بصورت لاشه تازه و نیمه منجمد و بسته بندی منجمد درقطعات مختلف، دنبه خوراکی بسته بندی شده منجمد ، فرآورده های گوشتی حلال، مرغ منجمد، قعلعات مرغ در بسته بندی های مختلف، فرآورده های مرغ با توجه به درخواست مشتری.
- تامین کلیه نهاده های دام وطیور(انواع مکمل های درمانی و غذایی وانواع کنسانتره و پرمیکس ها، دانه بصورت پلت
- تامین جوجه یک روزه، تخم مرغ خوراکی و نطفه دار
- تهیه و تامین انواع کالا های بسته بندی( کارتن، استرچ، انواع پاکت های مواد غذایی همراه با طراحی تخصصی با توجه به درخواست مشتری)