مشاوره سرمایه گذاری

ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری

ارائه مشاوره سرمایه گذاری توسط تیم الثمره


با بهره گیری از کادر مجرب کلیه ی خدمات و گرفتن مجوزهای قانونی در پروژه های سرمایه گذاری و معرفی سرمایه گذار درکشور ایران و عراق همکاری بعمل میاد.