خدمات حمل و نقل

حمل نقل وحق العمکاری و ترخیص کالا

ارائه خدمات حمل نقل و حق العمکاری و ترخیص کالا


این شرکت با بهره گیری از کادری مجرب و تجربه ی چندین ساله ی فعالیت، با توجه به حساسیت مواد غذایی توانست کالاهای خود را تا مقصد با شرایط استاندارد به مشتریان خود برساند و اعلام میدارد آمادگی ارائه ی ترانزیت، حمل و نقل، ترخیص و حق المعکاری در اکثر بنادر و مرزهای ایران، عراق، و ترکیه و غیره را دارد.